Jak to u nás chodí?

Děti u nás žijí ve dvou budovách, ve kterých probíhá celodenní program. Náš program pro děti je zaměřený na rozvoj jejich osobnosti zejména v oblastech rozvoje rozumových schopností a k získávání nových sociálních kompetencí.
Společně s dětmi se snažíme o posilování a upevňování pozitivních návyků jako např. pravidelné vstávání, pravidelné stravování a dodržování základních společenských pravidel.
Pracujeme formou komunitního systému, kdy do dění celé organizace jsou zapojeni jak pracovníci zařízení tak děti.
Každý den se dvakrát společně setkáváme k hodnocení proběhlé části dne a k plánování dalších aktivit.

Dopoledne děti navštěvují naši Základní školu, kde jsou vzdělávány dle individuálních vzdělávacích plánů.
Odpoledne mají děti možnost výběru různých volnočasových aktivit. Chodíme sportovat, navštěvujeme různé kulturní akce a jezdíme na výlety mimo Brno.
Mimo to si může dítě zvolit i mimoškolní aktivitu i v zájmovém kroužku mimo zařízení.
Večer mají děti možnost využít svůj volný čas dle vlastních potřeb s doprovázením pedagogického pracovníka.
S dětmi pravidelně individuálně i skupinově pracují psychologové a speciální pedagogové.