Archiv autora: admin

Aktualizace podnětů pro vzdálené vyučování – duben 2020

 

Milí žáci, prosím projděte si jednotlivé odkazy pro příslušné ročníky
ZŠ. Zpětnou vazbu. ať již vyřešené úkoly, žádosti o radu a podporu nebo
krátkou zprávu, o tom, jak se vám daří, očekáváme v e-mailové poště
vyučujících školy, případně telefonicky.
Přejeme všem hodně zdraví a optimismu.

4., 5. ročník

https://www.gramar.in/cs/
https://skolakov.eu/
http://vseved.upol.cz/predmety.php
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_family/My_Family_rz82at
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_1-10_(Unscramble)_qc19662mp

6., 7. ročník

http://www.opicimatika.cz/
https://www.gramar.in/cs/
https://skolakov.eu/
http://vseved.upol.cz/predmety.php
https://learningapps.org/watch?v=po95jk68k19

8., 9. Ročník
http://www.opicimatika.cz/
https://skolakov.eu/
http://vseved.upol.cz/predmety.php
https://learningapps.org/watch?v=po95jk68k19
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/The_family/My_family_uu79ra

Uzavření Školy

Na základě níže uvedených skutečností byla uzavřena ZŠ při DDÚ.
Pro další informace sledujte web, případně sdělovací prostředky.

Žákům bude zadáván  rozsah domácího studia individuálně dvěma způsoby
elektronickou poštou nebo standartní poštovní zásilkou adresovanou na místo pobytu během dovolenky.


Další tipy pro vzdělávání na dálku jsou dispozici na odkazech

https://nadalku.msmt.cz/cs


https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp?fbclid=IwAR1n74lolJ4Yz693YDsRkpnnRsVIe8THyaxyrjp3nAFMOlAaepQZDmm0KEY


https://skolakov.eu/?fbclid=IwAR1CaW_OIpY7ZMxdGHFeG95yyMM-ACWqXvV0lA6TVSNxI-6JwWXiQSlKZzE

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma?fbclid=IwAR1ZBJQwyqh604RX57Kq-hobfvGJx7n-Ba9bQo_RVyiC1KgZLqqtlpx5R4I

https://www.nns.cz/blog/

https://www.umimematiku.cz/

https://www.umimecesky.cz/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://www.umimefakta.cz/

https://www.umimenemecky.cz/

https://skolakov.eu/

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus?_ga=2.212028630.398797458.1584293627-1300284898.1584293627

 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol ZDE…

Škola při DDÚ Brno

Zajišťujeme vzdělávání přijatých dětí, při tom navazujeme na poznatky kmenových škol. V průběhu pobytu s kmenovými školami spolupracujeme zejména na rozvoji individuálních plánů a podpůrných opatření. Zaměřujeme se na diagnostiku ve školním prostředí. Zjišťujeme úroveň dosažených vědomostí a dovedností dětí a případných obtíží spojených se školním selháváním dětí. Aplikujeme speciálně pedagogické metody s prvky alternativního vyučování. Naším cílem je ověřit navrhované přístupy pro odstraňování potíží souvisejících se vzděláváním. Úzce spolupracuje s úsekem diagnosticko- sociálním a úsekem výchovným.

V našich třídách se vyučuje “malotřídním” způsobem výuky. Třída má kapacitu 8 žáků, ale část žáků se vyučuje podle individuálního učebního plánu. Většinou jsou plány značně rozdílné i v rámci jednoho ročníku. Téměř pokaždé se ve třídách učí současně žáci různých vzdělávacích programů. Skladba třídy se mění průběžně, žáci přicházejí a odcházejí. Tyto faktory výrazně ovlivňují způsob výuky.