O nás

POZOR !!!
Od 28.7.2021 pokračuje Dětský diagnostický ústav Brno Hlinky na adrese Veslařská 246, Pisárky, 637 00 Brno.

Na této adrese jsou přestěhovány všechny děti z adresy Hlinky 140

Pro kontakt použijte následující telefonní čísla: 

Non-stop: 542 518 518 nebo 778 543 075
během dne: 542 518 500-1, po 16. hodině a v nepracovní dny 542 518 518
Sociální úsek: 542 518 530, 542 518 531

Základní informace

Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140, (dále jen DDÚ a SVP) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Jsme pobytové diagnostické zařízení pro děti školního věku s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo předběžným opatřením o umístění, které ve všech případech vydává soud.

Délka pobytu je individuální, záleží na potřebách dítěte a rozhodnutí soudu.

Kapacita zařízení je 22 dětí. Naše zařízení je koedukované, tzn. přijímáme dívky i chlapce.

Během pobytu, kromě diagnostiky, hledáme nejlepší způsob jak dítěti zajistit bezpečnou cestu do budoucnosti.

Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci, pracovníky OSPOD, odbornými lékaři a jinými odborníky, kteří mohou dítěti pomoci.

Nabídnout můžeme také služby našeho Střediska výchovné péče.