O nás

Základní informace

Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140, tel.: 543420751-3, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz, http://www.ddubrno.cz (dále jen DDÚ a SVP) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Jsme pobytové diagnostické zařízení pro děti školního věku s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo předběžným opatřením o umístění, které ve všech případech vydává soud.

Délka pobytu je individuální, záleží na potřebách dítěte a rozhodnutí soudu.

Kapacita zařízení je 22 dětí. Naše zařízení je koedukované, tzn. přijímáme dívky i chlapce.

Během pobytu, kromě diagnostiky, hledáme nejlepší způsob jak dítěti zajistit bezpečnou cestu do budoucnosti.

Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci, pracovníky OSPOD, odbornými lékaři a jinými odborníky, kteří mohou dítěti pomoci.

Nabídnout můžeme také služby našeho Střediska výchovné péče.